Můj 10. spis - Inspiration aneb Inspirace

Autor: Michal Novotný

Obsah:  Nedělej to
            Člověk není všemocný
            Dokud nemám klid
            Dokud nemám tebe
            Neztrácej čas
            Dnešní svět
            Tequila
            Alkohol je vrah
            Inspiration
            Don't hack

Počet básní: 10 - 8 českých, 2 anglické

Nedělej to

 

Míváš také problémy?

Chceš opustit Zemi?

Říkám ti – to nedělej.

Radši dobrý skutek udělej.

Ty problémy se snaž řešit,

A pak tě to bude těšit.

Každý problém vyřešit se snaž,

když už teda nějaký máš.

Však na problémy nevěř, jsou to jenom lži,

nechtěj ať padneš (padnout), pomůžeme ti.

Věř radši v jiné věci, nech svou krev v žilách téci,

nebuď stále uvězněn v té temné kleci.

 

Můžeš věřit třeba v Boha, nebo v cokoliv chceš,

Pak pomůže ti tvoje touha, ale zmizí ti cash [keš].

 

Člověk není všemocný

 

Proč se člověk stále honí, žene za něčím, co nezvládá,

jeho víra, přesvědčení – to je, co ho ovládá.

On jde stále dál a dál, on chce býti král.

Chce být král, ale neumí nic,

přesto chce však stále víc.

Zdá se, že on bude dobrý král,

přitom se toho vždycky bál.

Bál se svých neúspěchů, neměl moc úspěchů.

Byl stále neznámý, on nežil na Zemi.

Vládl jen všem svého světa,

kterému neříkal realita,

ale jenom sen,

který přežívá i v den.

 

Dokud nemám klid

 

Cítím se tak bezvládně,

cítím se tak hrozně.

Cítím, že nejsem nic,

dokud nemám klid.

Chtěl jsem si v klidu žít,

pak úspěšný bych mohl být.

Chtěl jsem prostě nejlepším být,

avšak místo toho jsem začal pít.

Já to však nikomu nedovolím,

zahrávat si s osudem svým.

To, že nejsem nejlepší už vím.

Jenom neklid v duši cítím.

dokud nemám klid.

Dokud nemám tebe (modulace "Dokud nemám klid")

 

Cítím se tak bezmocně,

cítím se tak hrozně.

Cítím, že nemám nic,

dokud nemám tebe.

Často ptám se sebe,

proč chci zrovna tebe.

Odpověď jen mé srdce zná,

říká, že je to touha má.

 

Mám pocit, že nejsem nic,

dokud nemám tebe.

Vpředu vidím stále nebe,

protože chci právě tebe.

 

Neztrácej čas

 

Neplýtvej tu časem,

neházej si lasem.

Života z plna užívej,

snaž se být ten nej.

Snaž se být dobrým člověkem,

Není pozdě s žádným věkem.

Snaž se stále lepším být

a uvidíš, že se ti bude lépe žít.

Co se v lepší změní,

to se vždycky cení.

Času nazbyt není,

svět se teďka mění.

Pomoz ten svět budovat,

a pak můžeš hodovat.

 

Neztrácej čas a dej mi svůj hlas.

Ty víš, že jen dobré tě čeká,

nebude to žádná Mekka.

Zítra už není dnes a za dveřmi ti štěká pes.

Tak mi už teď dej svůj hlas,

zítra není dnes – tak neztrácej čas!

 

Dnešní svět

 

Proč se člověk stále učí tolik věcí – proč ho všichni testují?

To je dobou, dnešní nervy – to mi za to nestojí!

Všichni dnes moc zkouší druhé, avšak proč to dělají mám domněnky pouhé.

Je to dneska těžký svět, každý slavný zkusí fet.

Každý by měl dělat, co umí a v čem dobrý je,

chytrý člověk pro problémy nežije.

Je to však jen iluze, kterou chci v pravdu vznést,

Já chci najít novou cestu, kterou budu lidstvo vést.

Chci vytvořit ideální svět,

kde nebude alkohol ani fet.

Sic mám velké plány,

hovořil jsem včera s pány,

kteří říkali, že ideální svět člověk nikdy nestvoří.

A jen války vytvoří.

Musel jsem se smířit, že ta realita není taková, jakou bych ji chtěl, aby byla

zřejmě nezjeví se mi teď žádná dobrá víla.

Nechám si zajít myšlenky na ideálnost světa,

navždy tu zůstane jen ta krutá realita.

Tequila

 

Bez trávy a bez síly, napiju se tequily.

Tequila vše spraví hned, je to totiž silný jed.

Budu se cítit jako král, který i život svůj jen hrál.

Budu velký pán, budu jako Dán.

Největší z všech největších

(i) nejmenší z všech nejmenších.

Jediný však svého typu,

ten, který nikdy nepozná realitu.

Přál bych si mít svůj klid,

abych mohl šťastný být a

pro pohodu nemusel pít.

Alkohol je nervový jed,

Chceš-li to, napij se teď hned.

Tequila je z rostliny Agáve,

Ta rostlina však neroste zde.

A to mně pěkně štve.

 

Alkohol je vrah

 

Alkohol je jed, není jako med.

Napiju se trochu více, vleze mi hned do palice.

Vše okolo mne se točí,

Už na to nemám oči.

A zde vidíte, jak to dopadá,

když někdo s alkoholem žít nezvládá.

Alkohol stále ničí lid,

ostatní nikdy nemají klid.

Vraždí lidské duše,

A oni nic netuše chlastaj dál a dál a dál a dál…

 

Inspiration

 

I do need some inspiration.               [aj dů níd sam inspirejšn]                  Skutečně potřebuji nějakou inspiraci.

‘cause I need an elevation.               [kós aj níd en elevejšn]                     protože potřebuji povznesení.

I need to elevate my soul,                 [aj níd tu elevejt maj sol]                    Potřebuji povznést svoji duši,

And never hide into my hole            [end nevr hajd intů maj houl]            a nikdy se neschovat do svého doupěte.

 

I need somebody to inspirate           [aj níd sambady tů inspirejt]             Potřebuji, aby mě někdo inspiroval

And somebody to estimate               [end sambady tů estimejt]                 A někoho, kdo to ocení.

Somebody to show me the way,      [sambady tů šou mí d vej]                 Někoho, kdo mi ukáže cestu,

And somebody to stay.                     [end sambady tů stej]                        A někoho, kdo tu zůstane (v: při mně)

 

I don‘t want anybody to hate,          [aj dont vont enybady tů hejt]         Nechci, aby byl nenáviděn,

I don’t want anybody to wait           [aj dont vont enybady tů vejt]         nechci, aby nikdo čekal

for a cruel fate!                                    [for ae kru:l fejt]                                   na krutou smrt (v: smrt duše)

 

Don't hack

 

Why do you hack?                                            [vaj du jů hek]                                    Proč hákuješ? *

Why do you crack?                                           [vaj du jů krek]                                    Proč krekuješ? *

Why are you bad?                                             [vaj ár jů bed]                                      Proč jsi špatný?

„Why?“, I‘ve said.                                             [vaj, ajf sed]                                         Proč?”, jsem řekl (se ptal)

 

Please don’t want to hack & crack                  [plís dont vont tů hek‘n’krek]      Prosím, nechtěj hákovat a krekovat

Or your problems will be back!                        [or jór proublms wil bí bek]         Nebo se ti problémy vrátí.

Now I’m lawmaker,                                             [nau ajem lo:mejkr]                         Teď jsem zákonodárce,

And you’re just stupid hacker.                        [end jůr džast stupid hekr]            A ty jsi jen blbý hacker.

 

We all want to stop you before                       [ví ól vont tů stop jů befór]     My všichni tě chceme zastavit předtím

you’re arrested.                                                  [jůr arestid]                                 než tě zatknou.

But you’re the one, who is stupid.                  [bat jůr d van, hů is sťupid]     Ale ty jsi ten, který je blbý(ty jsi blbý)

Hey, let’s listen this,                                          [hej, lets lisn dis]                        Hele, poslouchej tohle,

This ain’t Fis.                                                      [dis e:nt Fis]                               To není Fis (význam: to není to pravé)

 

Don’t hack now,                                                 [don‘t hek nau]                                   Teď (už) nehákuj!

I wonder I’ve said this – WOW!                     [aj vondr ajf sed dis – vau!]          Divím se, že jsem to řekl – WOW!

Don’t hack now,                                                 [don‘t hek nau]                                   Teď (už) nehákuj!

don‘t join the Cult Of Dead Cow                     [don‘t džojn d kult of ded kau]Nepřidávej se ke Kultu Mrtvé Krávy*

Don’t hack now,                                                 [don‘t hek nau]                                   Teď (už) nehákuj!

I told you, but you asked me: „How?“            [aj told jů, bat jů askd mí hau]           Řekl jsem ti to, ale ty ses mně       ……………………………………………………………………………………zeptal: “Jak?”.

 

* Poznámka – vysvětlivky:PS: Budete-li mít čas, napište mi...


Nezapomeňte hlasovat pro báseň, která se Vám líbí

Michal Novotný
Autor