Můj 16. spis - Básník Mig se vrátil

Autor: Michal Novotný

Obsah:  Lucidní sen
            Filozofie
            Uvězněný
            Nejistota
            Zamysli se!
            Něco leží v cestě
            Stop alkoholu
            Nobody knows
            Chci psát
            Fight

Počet básní: 10 - 8 českých, 2 anglická

Lucidní sen

 

Jednou zdál se mi takový sen,

že jsem žil jako by byl den.

Avšak věděl jsem,

že je to jenom sen.

Předtím jsem četl článek o lucidních snech,

po čemž jsem si klidně leh.

Opět zdál se mi sen,

po probuzení jsem se cítil méněcen.

Je to jasné – sečetly se mi dny,

protože mám lucidní sny.

 

Odpočet šílenství běžel dál,

a toho jsem se vždycky bál.

Odpočet dosáhl kritického bodu,

Šílenstvím se naplnilo dno velkého sudu.

A stalo se, čeho jsem se obával,

jako blázen jsem se choval.

A od té doby stál a stál,

na blázna si hraju dál.

 

Nevěděl jsem, zda zdá se mi jen sen,

anebo jestli je teď nový den.

Nevěděl jsem jestli bdím, nebo mám jen děsný sen,

cítil jsem se špatně – cítil jsem se méněcen.

 

Cítil jsem se méněcen,

protože zdál se mi lucidní sen,

Nevěděl jsem, jestli to je realita nebo sen,

Co zdá se mi i v den.

 

Zešílel jsem, je to tak,

Ptáte se: „Proč a jak?“?

No, šílenství mysl mou okupuje a tak…

 

Filozofie

 

Kde mám jistotu, že jsem?

Že „svět“ není jenom sen?

Že to vše je realita a že

člověk je nejvyspělejší tvor světa?

Co když je Země jen vězení galaxie,

kde jen nejzaostalejší tvor žije?

Co když máme v galaxii mnoho jiných stvoření,

kteří jsou na mnohem vyspělejší úrovni?

To já nevím, ba ani netuším.

Jediné co vím je, že nic nevím.

  

Uvězněný

 

Rád se jen tak dívám, když jsem sám.

Rád přemýšlím, když jsem sám.

Baví mě přemýšlet, když dobré myšlenky mám.

Ale nejde to, když už nějakou sklenku mám.

Často jsem v jiném světě, když šťastný jsem.

Kruté vždy je to zjistění, že to byl jen sen.

Ach, krutý to sen, když nemohu ven,

a jsem ve světě svém uvězněn. 

Nejistota

 

Jak si mohu myslet, že Tě vlastně miluju,

Když nenalézám sebe a svůj svět si maluju?

Jak si mohu být jist, že jsem navštívil

několik skutečných míst?

Jak jen vědět mohu, zda modlím se Bohu?

Jak zní definice snu? Jak vím, že neblížím se dnu?


Spadnout ke dnu jednoduché je,

ale moje duše – ta už nežije!

Jak odrazit se od dna, když žádné nevidím?

Jak mohu vědět, co nemohu a co smím?

Jak si něčím mohu jist být,

už ani nevím, co je to žít!


V tomto vězení jsem věčně uvězněn,

přeji si ať skončí ten dlouhý sen.

Jak si něčím mohu jist být,

už ani nevím, co je to žít!


Spadnout ke dnu jednoduché je,

ale moje duše – ta už nežije!

Jak odrazit se od dna, když žádné nevidím?

Jak mohu vědět, co nemohu a co smím?

Jak si něčím mohu jist být,

už ani nevím, co je to žít!

Dej mi šanci, já už nebudu pít.

Slibuju, že už nikdy nebudu pít

Nebudu, už nikdy nebudu pít

Jóóóóó


Spadnout ke dnu jednoduché je,

ale moje duše – ta už nežije!

Přestanu už pít, jóóóó

Zamysli se!

 

Jak mohu vidět své já?

Jak mohu vědět, kdo jsem?

Kdo tuhle informaci mi dá,

aby skončilo peklo a začal sen.

Zamyslete se a zkuste najít odpověď,

není to o mě, ale možná to zní jako zpověď.

 

Něco leží v cestě

 

S životem pod mostem já nejsem spokojen.

Něco já jsem chytil, nevím co jsem cítil.

Osudu svého jsem se bál,

ale přesto jsem šel dál.

Teď něco leží mi v cestě,

Ale já chci jít dál.

 

Něco leží v cestě mojí,

poté prolíná i tu tvoji.

Něco leží mezi náma,

nemůžem za to – to příroda sama.

 

V cestách našich leží strach,

že každý je potenciální vrah.

A když deprese pomine,

pohoda, ta nemine.

A nakonec ten strach

rozpadá se v prach.

  

Stop alkoholu

 

Nikdo neví, kdo já jsem,

všichni znají moji část jen.

Nikdo nezná plány mé,

ne, to skutečně ne.

 

Myslet si to někdo může,

ale já vím sám, že

nikdo mé já znát nemůže,

na to vždy si pozor dám.

 

Jen však pod vlivem alkoholu,

si na to pozor dát nemohu.

A proto bych já neměl pít a

musím se naučit silnou vůli mít.

 

Další den jen kocovinu mám,

A všude připadám si sám,

když kamarády nevnímám.

 

Alkohol dělá z lidí zvířata,

moje místo, to je chata.

Skutečně už přestanu kouřit a pít,

a myslím si, že se mi bude lépe žít.

Nobody knows

 

My life flows,    [maj lajf flous] Můj život plyne
And nobody knows [end noubady nous] a nikdo neví
anythink about me. [enyfing aebaut mí] o mě nic.
     
I know that reality can’t they see, [aj nou det reality kant dej sí] Vím, že realitu vidět nemohou
Although they think they know something [oldou they fink…] Ačkoliv si myslí, že něco ví,
I am sure they know nothing. [ajem šůr dej nou nafing] jsem si jist, že nic neví.
     
Nobody knows who I am, [noubady nous hu: ajem] Nikdo neví, kdo já jsem,
tell the truth I can. [tel d trůf aj ken] umím říct pravdu.
     
 Don’t see me as a liar, [dont sí mí as ae lajr] Nedívej se na mě jako na lháře,
I really wanted to quench the fire. [aj rilli vonted to kvenč d fajr] skutečně jsem chtěl uhasit oheň.
Don’t try to say I wanted to die. [dont traj to sej aj vontid tu daj] Nepokoušej se říct, že jsem chtěl zemřít.
Is it so impossible to believe me? [is it so imposibl tu bilív mí?] Je tak těžké mi uvěřit?
I like myself, but you can’t see. [aj lajk majself but you kant sí] Mám se rád, ale to ty nevidíš…

Chci psát

 

Prázdný list papíru přede mnou leží,

Měl bych jít spát, ale mysl má je svěží.

Z chaty já se vrátil, ale co teď dál?

Kouknu na televizi a vidím seriál.


Když odcházím do pokoje svého

k papíru prázdnému,

Cítím něco uvnitř srdce mého

nesoucí inspiraci mozku mému.

 

Začínám psát, za půlhodiny zjistím, že pozdě je,

Budu psát dál, hlavně že mi dobře je.

Nechci zavřít oči, ještě nechci spát,

Není to tak, jak by se mohlo zdát.

Chci psát dál, až unavím se, jdu spát,

protože chci psát pořád dál.

Chci psát

Chci psát

Chci psát dál

 

Fight

 

Come close to me,    [kam klouzr tu mí]       Pojď ke mě blíž,
and shut the light.  [end šat d lajt]   a zhasni světlo
I am so glad we can see, [ajm sou gled we ken sí]  Jsem rádi, že vidíme,
now prepare for fight.   [nau pripér for fajt] teď se připrav na souboj
     
You have got something [jů hef gat samfing] Máš něco,
to pay. [tů pej] co musíš zaplatit.
I have done nothing,   [aj hef dan nafing]   Já jsem nic neudělal,
I will stay.  [aj wil stej]   já tu zůstanu.
     
But you have to confess,   [bat jů hef tů konfes] Ale musíš přiznat,
that I am better than you. [det ajem betr den jů] že jsem lepší než ty.
Yeah, really I dislike you. [jé, rili, aj dizlajk jů Jo, skutečně, nenávidím tě
     
Deep inside of mind, [díp insajd of majnd] Hluboko uvnitř mysli
I am no longer blind. [ajm nou longr blajnd] už nejsem slepý!
I see your bad deeds [aj sí jór be:d díds] Vidím tvé zločiny,
and I don’t want it anymore!  [end aj dont vont it anymór] A už nechci nikdy toto zažít

 

PS: Budete-li mít čas, napište mi...


Nezapomeňte hlasovat pro báseň, která se Vám líbí

Michal Novotný
Autor