Můj 3. spis - Vita mea aneb Život můj

Autor: Michal Novotný

Obsah: Skvělý pátek
            Drogy
            Hacking
            Život naruby
            Těžká realita
            Zasněný věřící
            Cokoliv, jen klid
            Opilec
            I ty, Brute?
            Darovanému koni na zuby nehleď
            Otrok
            Co se v mládí naučíš...
            Stačí jen troška...
            Nuda a klid

Počet básní: 14

Takto vypadá titulní strana tohoto spisu:

Skvělý pátek

 

Nikdy předtím jsem se necítil jak dnes.

Nevím, nevím proč mi vše připadá jako lež.

Už jsem zase na dně,

Je mi z toho špatně.

Tvářím se tak smutně.

 

Krev tuhne mi v žilách,

přiznávám, že mám strach.

Připadá mi, že ztrácím svou krev,

Stále slyším ten úzkostlivý řev.

 

Přišel ke mně chlápek.

Říkal, že zítra je pátek.

Čas toxických látek.

Říkal, že přijde i Jack.

A donese mi ten crack.

 

Drogy

 

Prachy sem, prachy tam,

Tady ho už znaj, jde jinam.

Tráva, perník, LSD,

Všechno pěkně ve 3D.

 

Ach, pomozte mu někdo ven,

Dneska má špatnej den.

Chová se jak blázen.

 

[Ref:]

 Proč to udělal?

 Proč všechno prodal?

 Proč se všeho vzdal?

 Proč fetoval?

 To nechápu,

 v mysli tápu.

[Konec ref.]

 

Zas je na tom bídně,

leží tam tak bezvládně.

Něco se stalo, stačilo jen málo,

otrava alkoholem byla to málem.

 

[Ref.]

 

Modlím se teď za tebe,

Ještě nechoď do nebe,

Neumírej mlád,

To nebyl tvůj pád.

 

[Ref.]

 

Asi nikdy nepochopím,

proč kvůli tomu v noci nespím.

Jen po celou noc divné zvuky slyším.

 

Hacking

 

Hacking, cracking,                                  [heking, kreking]                (Hákuj, krekuj)

you are the king!                                     [ju ár d king]                       (Ty jsi král)

Hack this, hack that,                                   [hek dis, hek det]                (Hákni to, hákni tamto)

Say, you are bad.                                     [sej ju ár bet]                       (Řekni, že seš špatnej)

 

Download anything,                                  [davnloud enyfing]               (Stáhni si, co chceš)

dont remove a thing.                                 [dont rimův ae fing]             (Ale nic nevymaž)

Don’t make him a maze,                             [dont mejk him ae mejz]      (Nedělej mu zmatek v systému)

don’t make him daze.                                  [dont mejk him dejz]            (Nevzbuď podezření – přesněji Nezmať ho)

But watch your empty space!                   [bat voč jór empty spejs]      (Ale hlídej volné místo na svém disku)

 

Don’t remove without a reason,               [dont rimův wifaut ae rízn]    (Nemaž bez důvodu)

Now removing is out of season.              [naw rimůving is aut of sízn] (Mazání už není v módě)

 

Taste hack and you will see,                     [tejst hek end jů will sí]     (Zkus hákovat a uvidíš)

what means the life inside of me.       [vot míns d lajf insajd of mí] (Co znamená život uvnitř mě – co znamenám)

Here comes FBI,                                          [hír kams efbíaj]                (Už přijíždí FBI)

And I say: „Why?“                                    [end aj sej vaj]                   (A já říkám: „Proč?“)

 

Why do you want me?                              [vaj dů jů vont mí]            (Proč chcete mě?)

Let me be!                                                    [let mí bí]                          (Nechte mě být)

What have I done?                                     [vot hev aj dan]                 (Co jsem udělal)

Without a gun!                                           [wifaut ae gan]                  (Bez zbraně)

 

Lawmakers I see,                                         [lómejkrs aj sí]                  (Vidím zákonodárce)

I’ve said: „Let me be!“                               [ajv sed let mí bí]              (Řekl jsem: „Nechte mě být!“)

They put me in a cell,                                 [dej put mí in ae sel]         (Hodili mě do cely)

Now starts terrible hell.                              [naw starts teribl hel]        (teď začíná hrozné peklo)

 

Život naruby

 

Jdu na tento svět,

dám si okružní let.

Žiju stále v domnění,

že se nikdy nic nezmění.

Já jsem šťastný,

ó, ten pocit slastný.

 

Náhle se všechno hroutí,

jdu stále dál touto nekonečnou poutí.

Hledám si své zákoutí.

 

Ta tvář bledá,

co klid (smír) hledá,

bez boje se nedá.

 

Jseš na tom dost špatně,

Na dobré si vzpomínáš jen matně.

Chceš-li na tomto světě přežít,

nevyplácí se ti fanaticky věřit.

 

Pravda uvnitř hodně bolí,

jako bych stál na minovém poli.

Černá a bílá,

srdce mi svírá.

 

Těžká realita

 

To je tvoje ruka,

vidím na ní tvoje muka.

 

Čára tady, čára tam,

ale tahle nevede nikam!

Čára života, samá lakota.

Čára lásky a kapka whisky.

 

Tvoje touha je to pouhá.

Víš, že to jen nereálný sen,

Ty víš, že jsi tak trochu blázen.

Máš problém, ale chceš, aby bylo po tvém!

 

Otevři oči a pohleď na tento svět,

žádá tě, ať se nikdy nevracíš zpět.

Nauč se žít v této kruté realitě,

Všichni ti pomohou a to vím určitě.

 

Realita je těžkou hrou, to přece věděl i Poe.

Běž se podívat na tu show.

A neříkej, že tě všichni štvou.

 

Zasněný věřící

 

Pohleď do těch očí

než se zase otočí.

Čti z nich víru,

která mi dává sílu.

 

Něco divného se stane,

když láska uvnitř vzplane.

Vítr do vlasů mi vane.

A říká mi pane.

A já se cítím šťastně.

 

Prosím Boha nad námi,

ať mně vrátí na zemi.

Je hezké to sedmé nebe,

protože já mám rád právě tebe.

 

Už bych se měl konečně vzbudit,

A přestat se takhle snivě nudit.

 

Cokoliv, jen klid

 

Byl bych ochoten i lhát,

protože klid já mám rád.

Nechci se hádat, není třeba bádat.

Jenom nás to štve, když na nás někdo řve.

 

Už mám toho dost, ledový jak kost.

Nepřejdu ten most, protože mám dost.

Nechte mě žít, nechte mě být.

Protože já nechci bit být (být bit).

 

Opilec

 

Jdeš z tohoto domu,

Místa tvého zlomu.

V ruce flaška whisky,

obal platinové desky.

Jdeš vedle zvonu,

váží aspoň tunu.

Vždy podlehneš pokušení,

Je to s tebou k nevydržení.

Vždy se musíš napít,

I když není co zapít.

 

Jdeš rovně, jak střízlivý.

Ale já vím, že jsi opilý.

 

To že jdeš rovně neznamená, že jsi střízlivý.

 

I ty, Brute?

 

Jdu tam, protože já Ceasar jsem,

nemohou mě zabít, to já vím jen.

Snaží se mne zastrašit,

nemohou mne vystrašit.

 

Všichni jsou moji přátelé,

jo, jenom moji přátelé.

Co to cítím v rameni?

A pak ještě v koleni?

 

To snad ne, oni měli pravdu,

nicméně mám pevnou stavbu.

Nevzdám se bez boje,

vzdát se jen blbost je.

Bojuju ze všech sil,

i můj pán tam byl.

 

Náhle vidím Bruta,

bolest je rázem krutá.

Přišel ke mně a já vykřikl:

„I ty, Brute, syne moci kruté!“

 

Darovanému koni na zuby nehleď

 

Vím, že toto nic moc není,

Doufám, že se jednou něco změní.

Věřím, že jednou bude všechno lepší.

 

Neptej se proč, já to nevím.

Až se to dozvím, tak ti to povím

co je a co mohlo být,

jak jsem si teď mohl žít.

 

Dávám ti tento dar,

Věř mi, věř mi že je to ze srdce dar.

Já jsem totiž Ceasar.

Chci jen jednu věc, a to přec:

Darovanému koni na zuby nehleď, 

Chci jen jednu věc:

Mne však do očí pohleď.

 

Řekni vše, co chceš.

Já vím po čem jdeš.

Rozmysli si než řekneš,

že to není žádná lež.

 

Chci jen jednu věc, a to přec:

Darovanému koni na zuby nehleď, 

Chci jen jednu věc:

Mne však do očí pohleď.

 

Otrok

 

Bez těla, bez duše,

Uvězněn v mysli své.

Hledá a nemůže najít,

už by mu mohlo dojít,

že to nemůže najít.

 

Své svědomí zpytuje,

A pak pilně pracuje.

Stále jenom rýsuje.

 

Je svým otrokem.

Stal se jím před rokem.

Už neví jak zpět,

Pro něj už není svět.

Byl pohřben zaživa,

Pohřbil ho pan Oliva.

 

Hlava ho bolí,

jak po úderu holí.

Neví co dělat, léky nemá,

nezbývá mu než hledat,

on je totiž osoba němá.

 

Se svým osudem se nemůže smířit,

Už by měl taky přestat kouřit.

 

Co se v mládí naučíš…

 

Uč se, stále je co se učit.

A nemusíš se u toho mučit.

Uč se stále, uč se dále.

Nikdy nepřestávej a budeš nej…

 

Opakování je matka moudrosti,

výsledky vedou k tvé radosti.

Co se v mládí naučíš,

ve stáří jako když najdeš.

Pokud to nepotřebuješ,

rychle to zapomeneš.

A co se v mládí naučíš,

ve stáří zapomeneš.

 

Stačí jen troška…

 

Sázej tato semena posvátná.

Každý si to rád vychutná.

Sklízej úrodu svatou.

Parazity zašlápni patou.

Říkám ti, pojď se mnou

A testuj úrodu posvátnou.

 

A až depka dorazí,

tráva ji hned porazí.

 

Troška trávy, náladu spraví.

uvolňuje nervy a to mě baví.

Stačí jen troška,

jen pár od Františka.

 

Dej si ještě trávy trochu,

Říkám hochu,

Dej si ještě trávy na čochu.

 

Předem neplať,

Ale zítra zaplať.

 

Nuda a klid

 

Já chci už pryč,

chci pryč, ale nemám klíč.

Je to horší než to bylo,

Ale stejně mi na tom nikdy nezáleželo.

 

Tak to by už stačilo,

není tu vůbec veselo.

Chci teď domů jít,

nejsem přece odsouzen tu být.

Chci doma pohodu mít,

A ne takhle žít.

 

Je tady nuda a klid,

Já už bych chtěl pít.

Chtěl bych už do sebe vodku lít,

A v hlavě už něco mít.

 

Ty z Rock Livu jdeš,

Už nevíš, co chceš.

Už je všechno lež.

 

Už si hodně pil,

Tvé oblíbené slovo kill.

Chceš někoho zabít?

Nebo chceš radši něco skvělého zažít?

To přece nemůžeš chtít.

 

Usedám si do auta,

Chci už pařit Fallouta.

 

Dej tam spojku, šlápni na plyn.

Teď uvidí se kolik si vypil vín…

 

PS: Budete-li mít čas, napište mi...


Nezapomeňte hlasovat pro báseň, která se Vám líbí

Michal Novotný
Autor