Můj 4. spis - Timeo aneb Bojte se!

Autor: Michal Novotný

Obsah: Víno
            Žebrák
            Nejsem žádný jednoduchý člověk
            Lék proti depresi
            Whisky
            Král Nikdo
            Nechci být sám
            Jak se mě na to můžeš ptát
            Hrál bych dál
            Nevím nic
            Konec znamená začátek
            Nevzdávej se
            Don't cry for me
            Broken Laws
            Confession
            Music keeps the world alive
            I want you baby
            Reincarnation
            Painful truth
            The Net

Počet básní: 20 - 12 českých a 8 anglických (anglické básně nejsou překlady - vše jsou moje básně - a to platí v každém spisu)

Takto vypadá titulní strana tohoto spisu:

Víno

 

Zavírám oči a svět se točí.

Já namol zpitej, mám mozek vymytej.

Už mně z toho vína bolí hlava,

Jdu a už to není žádná sláva.

 

Víno, svoje víno,

tu teď radši ponechám.

Ale duši svou tu nenechám.

 

Další den jen kocovinu mám,

Chci zapařit, ale jsem tu sám.

Nevím, kam jdu. Nevím nic.

Netěším se až domů pojedu, ještě nechci pryč.

 

Já ještě nechci jít pryč, protože jsem ztratil svůj klíč…

 

Žebrák

 

Tam v dáli před námi,

Leží žebrák na zemi.

A neví, co by dělat měl.

Nic víc nikdy nechtěl.

A říká, že ví o světě,

že byl jednou v Egyptě.

 

Chudák, skončil bídně,

už neví proč je na dně.

Jo, on blbec byl,

protože se neučil.

 

„Jděte blázni, jděte pryč.

Já jsem v pohodě a nechci nic.“

A říká, že nikdy nechtěl víc.

 

Nejsem žádný jednoduchý člověk

 

Jednoduchý člověk?

Co je to za vděk.

Vím, že je ti jedno, co říkám.

Jen až dostaneš rozum čekám.

 

Ty víš, že mi to jedno není,

toto psychické mučení.

Klidně se bav!

Ale neptej se,

proč tě nemá rád ten dav.

 

Jednoduchý člověk!

Kdo to řek?

Jednoduchý člověk!

Ach ty, to jsem se lek.

Jednoduchý člověk!

Já nejsem žádný jednoduchý člověk.

A ty víš, že nejsem…

 

Lék proti depresi (depce)

 

Venku lije, dvanáctá už bije.

Pojď blíž a vezmi ten kříž.

Ve znamení Panny,

zbav se vší té viny.

Ve znamení Váhy,

napij se hned kávy.

Ve znamení Štíra,

pomůže ti víra.

Na depku to pomáhá,

Tak ať nikdo neváhá.

 

Deprese a nuda,

Hodila by se ti rada.

Jo, depky jsou hnus,

Vezmou ti vždy duše kus.

 

Žádná tráva, žádná káva,

ničí se tím tvoje hlava.

 

Nepřemýšlej nad tím!

A ty víš nad čím!

Poslouchej, já to vím.

Vyvaruj se depresím.

 

Whisky

 

Tamhle v dáli někdo whisky pije,

Vedle se zase někdo s někým bije.

Whisky je whisky a já jsem ospalý,

Nikdo mi nedá a já jsem zoufalý.

 

Já to chci, chci tu whisky

výměnou za kompaktní disky.

Já chci whisky aspoň sklenku,

nechci tohle víno v džbánku.

 

Whisky mysl osvěží,

mysl je pak svěží.

 

Král Nikdo

 

Piješ víno a pak slivovici,

Postupně to ničí tvoji existenci.

Piješ příliš mnoho, nepij tolik.

Nebo snad chceš být alkoholik?

Tak co, kolik jsi už toho vypil?

Kolik tisíc jsi už propil?

Takový notorik tu ještě nebyl.

 

Cítíš se jak král,

který dobyl svatý Grál.

Připadáš si pánem světa,

Ale tohle není realita!

Hraješ si na krále bez koruny,

Ale to jsou jen sny!

Nejsi král, který to jen hrál.

Jsi úplně mimo!

Jdeš na to vždy přímo.

Nevím jestli tě to baví,

Ostatně, to nikdo neví.

 

Myslíš si, že ovládneš svět.

Nezvládneš nic, to bys měl vědět.

 

Jsi Král Nikdo!

Čel ostatním Králi Nikdo!

 

Nechci být sám

 

Dm                     Am      C                 G

Nevím, ne,ne,ne, nevím jak ti to říct mám,

Dm                 Am                      C               G

Ale už nechci, ne,ne,ne, nechci, nechci být sám.

Dm               Am             C               G

A to nejlepší, to nejlepší chci jenom nám,

Dm                   Am                  C                G

Jediné, co chci, jediné, co chci je už nebýt sám.

Dm             Am             C               G

Nebýt sám, nebýt sám, ani když tu depresi mám.

 

F                          C            

Je mi jedno, co si myslíte.

F                              G                 C

Nezajímá mě odpor, který k tomu cítíte.

F                  Dm         G

Vím jen, že nejde říct ne.

 

Jak se mě na to můžeš ptát

 

Když je mi špatně, cítím se smutně.

Není mi do zpěvu, nanejvýš do hněvu.

Někdy nevím, zda-li to přežiju.

Nevím, co s tím dělat mám,

Vím, že na to nestačím sám.

 

Zajdu si k tobě, moje milá.

Ach, kéž by si se mnou stále byla.

Štve mě, když depku mám,

stejně tak, že vím, že se jí nezbavím sám.

Já moc dobře vím,

že se jí sám nezbavím.

 

Ptáš se, co pro mě jsi. Pomoc od depky?

To je lež, a tomu věř.

Tvou pomoc rád uvítám,

když vím, že to sám nezvládám.

Ptáš se, jestli tě mám skutečně rád,

jestli bych to radši neměl vzdát.

 

Jak se mě na to můžeš ptát,

Holka, mám tě rád.

Mám tě velmi rád,

A rád tě vidím se smát.

Nemysli si, že tě zneužívám, když tě o něco žádám.

Nemysli si, že tě jen tak nechám.

Budu bojovat až do samého konce,

bojovat je přece význam naší existence.

 

Mám tě rád velice, platil bych tisíce,

jen kdybych je měl.

Chodil bych s tebou, chodil bych všude,

jako tvůj strážný anděl.

 

Hrál bych dál

 

Vím tohle a vím tamto,                       

Vím, že mám nulové konto.

Rád bych hrál dál,

ale nemá to cenu,

Ty jsi profesionál.

Můj oblíbený Poker hrál bych dál,

kdybys nebyl profesionál.

Barva, postupka, Full House,

Ale zrovna nemusím house. (poslouchat :-))

 

Nevím nic

 

Vše co vím, je jen jedno velké nic.

Ani nevím proč stále poslouchám Kiss.

Musím práci dodělat do samého konce,

Nezajímá mně, že už nesvítí Slunce.

Jediné co chci je získat ten klíč,

Abych už konečně mohl jít pryč.

 

Konec znamená začátek

 

S každým dalším rozhodnutím

se vždy jinak cítím.

Na straně konce,

svítí vždycky Slunce.

Nastupuje nový začátek,

něčeho nového počátek.

 

Konec je vždy začátkem.

Nového života počátkem.

Netřeba se smrti bát,

Radši se celý život smát.

Hlupákům vše jedno je,

Nevadí jim, že se tady pracuje.

Věř v reinkarnaci,

a miluj svoji práci.

 

Nevzdávej se…

 

Važ si svého života,

Ty víš jaká je jeho hodnota.

Vykašli se na nenávist,

Nenáviděj závist.

Nech problémy stranou,

Nenech se zničit osudovou ranou.

 

Hoří v nás velký plamen,

Hoří dál a dál.

Dohrajme tedy tu hru do konce.

Já nejsem profesionál.

 

Nauč se prohrávat,

V životě nebudeš stále vyhrávat.

Nevzdávej se,

hrej až do samého konce…

 

Don’t cry for me

 

When we were on meadows,                            [ven ví vér on medovs]                      Když jsme byli na louce,

we used to watch our shadows.                      [ví úsd tů voč aur šedouvs]              pozorovávali jsme naše stíny.

I have found it cool,                                           [aj hev faund it kůl]                            Připadalo mi to skvělé,

because I was fool.                                            [bikóz aj vos fůl]                                 protože jsem byl blázen.

Now I am sunk,                                                   [nav ajem sank]                                   Teď jsem na dně,

‘cause I dropped down city bank.                   [kós aj dropd davn sity bank]           Protože jsem vykradl m. banku

I just wanted to satisfy us,                                               [aj džast vontid tu setisfaj as]           Chtěl jsem nás jen potěšit (usp.)

but I’ve missed the bus.                                    [bat ajv misd d bas]                            ale nestihl jsem autobus.

 

Don’t cry for me,                                                 [don’t kraj for mí]                Neplač za mě,

Don’t lie for me, baby.                                       [don’t laj for mí, bejb(y)]                    Nelži pro mě, holka.

I don’t wanna see you down,                           [aj don’t vona sí jů davn]                  Nechci tě vidět na dně,

Live still in this pretty town.                            [liv stil in dis prity tavn]                    Žij stále v tomto krásném městě.

 

Broken Laws

 

It’s running through my neck,          [its ranin’ frů maj nek]                        Leze mi to krkem,

I know,                                                  [aj nou]                                                 Já vím

It’s only my fault, only I hack.          [its only maj fólt, only aj hek]           je to jen moje vina, jenom já hákoval.

I loved it and it put me in a cell,        [aj lavd it end it put mí in ae sel]      Miloval jsem to a dostalo mě to vězení

Yeah, in the same hell.                       [jé, in d sejm hel]                Jó, do stejného pekla.

I know, that it is illegal – hacking.                   [aj nou, det it is ilídžl - heking]          Já vím, je to ilegální - hacking

Yeah, but I wanted to be a king.                      [jé, bat aj wontid tů bí ae king]         Jó, ale já chtěl být král.

King of underground,                                        [king of undrgraund]                          Král podsvětí,

who don’t want to go on ground.                   [hů don’t vont tů gou on graund]   který nechce ven na zem.

 

I am crazy about so many things,                    [aj em krejzy aebaut sou meny fings] Jsem blázen do tolika věcí,

Programming, hacking and visiting cool links.[progremming,...,visiting kůl links] ...naštěvovaní skvělých stránek

And that is not all,                                             [End det is not ól]                                  A to není vše,

Look, now I stay behind your wall.                 [Luk, nav I stej bihajnd jór vól]           Podívej, teď stojím za tvou zdí.

 

Confession (přiznání)

 

I seek for freedom, I seek for reality [aj sík for frídom, aj sík for rielity]     Hledám svobodu, hledám realitu

I seek for something quite unreal                    [aj sík for samfing kvajt anríl]            Hledám něco zcela nereálného

I have the feelings, that I can never feel         [aj hev d fílings det aj ken nevr fíl]   Cítím, co nikdy nemohu cítit.

Something that tries to be real                         [samfin’ det trajs tu bí ríl]                  Něco, co se snaží být reálné

 

I’ve always wanted to be an alien                   [ajv olvejs vontid tu bí en elien]    Vždycky jsem chtěl být vetřelcem

I’ve always wanted to be something more    [         –  II –        samfing mor]     Vždycky jsem chtěl být něco víc

But never wanted to make a war                   [bat nevr vontid tu mejk ae vo:]     Ale nikdy nechtěl způsobit válku

To live forever in peace                                  [Tu liv forevr in pís]                    Žít navěky v míru

Everyday to be like these (days)                     [Evrydej tu bí lajk dís (dejs)]      Každý den, aby byl jako tyto (dny)

From the voices in my head                            [From d voisis in maj hed]          Z hlasů v mé hlavě

I’m dreaming ‘bout something bad                 [ajm drímin’ ‘baut samfing bed]  Sním o něčem špatném

And the universe is my bed...                            [end dí junivrz is maj bed]          A vesmír je mojí postelí...

 

Now I wanna leave just for night                       [nav aj vona lív džast for najt]     Teď chci odejít, aspoň na noc

I wanna see what I might                                    [aj vona sí vot aj majt]                   Chci vidět, co bych směl

   - II - see everything from the different view [ - II – from d difaernt vjů]          Chci vidět všechno z jiné stránky

I want this world to bring me something new [aj vont dis vrld to bring mí s.n.]  Chci, aby mi tento svět přinesl       

něco nového    

Music keeps the world alive

 

If there is a music, the world is not dead [if dér is ae mju:zik, d vrld is not ded] Pokud je tu hudba, svět není mrtvý

You are fine, if you hear a music in your head   [jůr fajn, if jů hír…]       Je ti fajn, když slyšíš hudbu ve své hlavě

Let this good music play,                            [Let dis gut mju:zik plej]      Nech tuto dobrou hudbu hrát,

and follow your heart’s way                        [end folou jór hárt’s vej]           a následuj cestu tvého srdce

Do exactly what your heart say,                 [dů iksaktly vot jór hárt sej]  Dělej přesně to, co tvé srdce říká,

if you hear the music play.                          [if jů hír d mju:zik plej]         pokud slyšíš hudbu hrát.

 

Music keeps the world alive                       [mju:zik kíps d vrld aelajf]    Hudba drží svět naživu

Listen to the radio from 3 to 5.                 [lisn rejdiou from frí tů fajf]   Poslouchej radio od 3 do 5.

I wanna listen all my life,                            [aj vona lisn ól maj lajf]          Chci poslouchat (hudbu) celý život,

I’m gonna dive.                                          [ajm gonna dajv]                      Skoro jsem potopil.

I thank to God, that I’m still alive.   [aj tfenk tu gad, det ajm stil aelajf] Děkuju Bohu, že jsem ještě naživu.

 

I want you baby

 

Everytime you leave,                                 [evrytajm jů lív]                        Pokaždé když odejdeš,

I cant say what I feel                                [aj kant sej vot aj fíl]               nemohu vyjádřit jak se cítím.

I feel so sad, so bad...                                [aj fíl sou sed, sou bed]        Cítím se tak smutně, tak špatně

The only thing I have on my mind,       [dí only aj hev on maj majnd]   Jediná věc, na kterou myslím

Is to realize that I’m blind.                     [is tů riaelajz det ajem blajn]    je uvědomit si, že jsem slepý.

I seek for real love,                                     [aj sík for ríl laf]                     Hledám skutečnou lásku,

It’s hard to find.                                          [its hard tu fajnd]                    Je těžké ji najít.

You’re the one, that I want.                     [jůr d wan, det aj wont]         Ty jsi ta, kterou chci.

I see you so bright,                                     [aj sí jů sou brajt]                  Vidím tě tak veselou.

I see your light.                                            [aj sí jór lajt]                      Vidím tvoje světlo.

‘Cause you’re the one I want.                 [‘kós jůr d van I wont]           Protože ty jsi ta, kterou chci.

I want you baby                                              [aj wont jů bejby]              Chci tě holka

‘Cause I wanna, wanna, wanna,           [‘kós aj vona, vona, vona]       Protože já tě chci, chci,

want you baby                                               [won(t) jů bejby]             chci holka

I want you baby                                              [aj wont jů bejby]              Chci tě holka

 

Reincarnation

 

Are you satisfied now?                                  [Ár jů satisfajd naw]                          Jsi teď spokojen?

Tell me how!                                                  [tel mí how]                                 Řekni mi jak (jsi spokojen)!

Have you ever thought about a better way? [hef jů evr fót aebaut ae betr wej] Přemýšlel si někdy o lepší cestě?

A better way how to spend your day?          [ae betr wej hau tů spend jór dej] Lepší cestě jak strávit svůj den?

 

Do you want to live in another life?             [dů jů wont tů liv in anodr lajf]    Chceš žít v jiném životě?

Do you want to know what keeps me alive? [ - || - tů nou vot kíps mí aelajf]   Chceš vědět, co mě drží naživu?

 

In another life,                                              [in anodr lajf]                                V jiném životě,

You could feel better than now.                    [jů kut fíl betr den nau]                se můžeš cítit líp než teď.

In another life,                                              [in anodr lajf]                                V jiném životě,

You shouldn’t ask me how.                          [jů šudnt ask mí hau]                    Neměl by ses mě ptát jak.

But in fictive life,                                              [bat in fiktiv lajf]                     Ale ve fiktivním životě,

You can fly.                                                      [jů ken flaj]                              Umíš létat.

But in fictive life,                                              [bat in fiktiv lajf]                     Ale ve fiktivním životě,

You can’t die.                                                  [jů kant daj]                               Nemůžeš zemřít.

And I don’t lie.                                                 [end aj dont laj]                        A já nelžu.

 

Maybe you’ll be immortal,                          [mejbí jůl bí immó:rtl]                  Možná budeš nesmrtelný,

The sacred immortal.                                     [d sejkrid immó:rtl]                    Svatý nesmrtelný.

 

Do you believe in reincarnation?                     [dů jů bilív in reinkarnejš]         Věříš v reinkarnaci?

Or do you believe your nation?                       [or dů jů bilív jór nejšn]              Nebo věříš svému národu?

Believing in reincarnation won’t kill your nation [bilíving in …]     Víra (věřit) v reinkarnaci nezabije tvůj národ.

 

Build your world of fantasy,                       [bild jór wrld of fentesy]            Postav si svět fantasie,

And spend next minutes in ecstasy.                         [spend next minits in ekstaesy]   A strav několik dalších minut v extázi.

 

Dream about what is and what should be [drím aebaut vot is end vot šut bí]  Sni o tom, co je a co by mohlo být.

Or just let it be.                                              [or džast let it bí]                               A nebo to nech být.

 

Painful truth

 

Is this truth? I don’t know,                        [Is dis trů? Aj don’t nou]                     Je tohle pravda? Já to nevím,

Just don’t know what can I do?                [džast don’t nou vot ken aj dů]          Já jen nevím, co mám udělat.

But now everything is gone,                       [bat nav evryfing is gon]                  Ale teď je všechno pryč.

Just some things I’ve ever won.                [džast sam fings ajf evr won]            Těch pár věcí, co jsem kdy vyhrál.

 

Truth hurts,                                                             [trů há:rts]                           Pravda bolí,

When you lose everything in cards           [ven jů lůs evryfing in kárds]           Když prohraješ všechno v kartách

Truth can make you mad,                                [trů ken mejk med jů]               Kvůli pravdě se můžeš zbláznit,

Do you remember, what have I said?      [dů jů rimembr, vot hev aj sed]         Pamatuješ si, co jsem řek(l)?

Do you still hear it in your head?                 [dů jů stil hír it in jór hed]            Slyšíš to stále (ve své hlavě)?

Let’s remember: Truth hurts,                       [let’s rimembr: trů há:rts]              Tak si pamatuj: Pravda bolí,

not just when you lose everything in cards.[not džast ven jů lůs evryfing…]   A to nejen, když prohraješ…

 

It’s painful truth                                                   [it’s pejnfl trů]                       Je to bolestivá pravda.

You know, it‘s just a painful truth               [jů nou, its džast a pejnfl trů]        Ty víš, je to jen bolestivá pravda.

I don’t want anybody to feel                       [aj don’t nou enybody tů fíl]       Nechci, aby někomu připadalo, (cítil)

That these words are real.                                [det dís wrds ár ríl]                  že tato slova jsou skutečná (je to tak)

 

The Net

Based upon the TV Series „The Net“ – založeno na televizním seriálu „Síť“

 

Connect, download, disconnect.                [konekt, davnloud, diskonekt]    Připojit, stáhnout, odpojit

Speak in computer dialect.            [spík in kompjůtr di(a)jalekt]     Mluv počítačovým slangem (nářečím)

Enter hacking zone,                                               [entr heking zón]                    Vstup do hackerské zóny

Phreak a $5 tone.                                                [frejk ae fajf dalr tón]                Zfalšuj 5 dolarový tón(y).

 

Praetorians are terrorists of all                  [pretorians ár terorists of ól]     Praetoriáni jsou teroristi (všeho)

Wait, next time they will call.                    [vejt, next tajm dej vil kól]       Počkej, příště zavolají.

They can’t fall.                                                     [dej kan’t fól]                  Nemohou spadnout.

You can’t stop them all,                               [jů kan’t stap dem ól]             Nemůžeš je zastavit všechny,

‘cause they use their own firewall.         [kós dej jůs dejr oun fajrwól]    Protože používají vlastní firewall*

They’re so smart,                                                               [dejr sou smart]                  Jsou tak chytří,

They can have any access card.              [dej ken hev eny akses kárd]    Mohou mít každou přístupovou kartu.

 

They’re gonna steal your identity,           [dejr gona stíl jór ajdentity]    Chystají se ti vzít identitu,

they’re gonna make you a criminal.       [dejr gona mejk jů ae kriminl]  Chystají se z tebe udělat zločince.

they’re gonna burry you alive.                [dejr gona ba(e)ry jů aelajf]     Chystají se tě pohřbít zaživa.

You shouldn’t wait til five.                             [jů šudn’t vejt til fajf]         Neměl bys čekat do pěti.

Trelawney should wait in front of your house.[treloni šud vejt in...]     Trelawney může čekat před tvým domem.

He’s so watchful,                                                               [hís sou votčfl]                    Je tak pozorný,

That he can catch every mouse.               [det hí ken keč evry maus]     že dokáže chytit každou myš.

 

Only few people can stop him,                [only fjů pípl ken stap him]     Jen několik málo lidí ho může zastavit,

Not your friend Joe or Jim.                       [not jór frend džou or džim]    Ne tvůj přítel Joe nebo Jim...

 

* Firewall – “ohnivá zeď’ je program, který hlídá přístup do systému a zabraňuje hackerským útokům, protože hlídá veškerý přístup k lokálnímu počítači, avšak chytřejší hackeři znají (či zjistí) způsob, jak se nabourat do počítače přes firewall :-).

PS: Budete-li mít čas, napište mi...


Nezapomeňte hlasovat pro báseň, která se Vám líbí

Michal Novotný
Autor