Můj 6. spis - Con spirito aneb Z (hlouby) duše

Autor: Michal Novotný

Obsah: Úvaha
            Kdo by nechtěl být slavný?
            Rock'n'rollový sen
            Starosti
            Rozpolcená osobnost
            Magická energie
            Mohu se zbláznit?
            A teď už jsem blázen...
            Kdo z nás je normální?
            Realita nebo sen?
            Dohoda s Bohem
            Já létám v oblacích
            I’ve always wanted to fly

Počet básní: 13 - 12 českých a 1 anglická

Takto vypadá titulní strana tohoto spisu:

Úvaha

 

Myslím se, že bolest je jen lež,

která ti nedá, co chceš.

Myslím si, že je to nemoc,

proto ti nabízím pomoc.

Tento týden byl dlouhý jako věčnost,

protože jsem cítil velkou slabost.

Dobrovolně jsem se té bolesti poddal,

a vůbec jsem se toho nebál.

Tak vydržím až do konce,

ať mi zatím duši prosvítí Slunce.

 

Jo, když minuta je dlouhá jako den,

připadá ti to všechno jako zlý sen.

 

Ta bolest stále trvá, myslím, že je živá.

Ať už ta bolest utichne a nechá mně být,

ona však neví, jak těžké je s ní žít.

 

I starosti jsou nemoci, nesmíme jim pomoci.

Nepřipouštějme si je a to už je zabije…

 

Kdo by nechtěl být slavný?

 

Už jako malý jsem hodně přemýšlel o smyslu života,

stále jsem přemýšlel, jaká je jeho hodnota.

Ptal jsem se sebe, jaký si dám životní cíl,

ale nenapadal mně takový, aby rozumný byl.

 

Nevěděl jsem, co rozumné je a co není,

stále jsem doufal, že se to jednou změní.

 

Hledání smyslu života bylo mi málem osudné,

nakonec jsem však pochopil, že žít je bezvadné.

A můj nový cíl stát se slavným byl.

 

Kdo by nechtěl být slavný? Ptám se všech.

Kdo by chtěl mít sny o ďáblech?

Kdo by nechtěl slavný být a ve slávě si žít?

Kdo by nechtěl všechno, co chce mít?

Kdo by nechtěl v klidu žít?

Jó, kdo by nechtěl slavný být…

 

Rock ‘n’ Rollový sen

 

Dnes v noci jsem měl sen,

že rock’n’rollový [ro(a)kenrolový] král jsem.

Snil jsem o tom celou noc, snil jsem o tom asi moc,

protože mi sám Elvis přišel na pomoc.

Chtěl jsem rock’n’rollový král být,

a taky jsem si přál šťastně žít.

 

Snil jsem o tom, že jsem rock’n’rollový král,

Snil jsem o tom, že mi dnes patřil celý sál.

 

Já nechtěl hrát jen rock’n’roll,

a chlastat jenom alkohol.

Chtěl jsem ještě získat slávu,

a místo (pití) kávy hulit trávu.

 

Starosti

 

Dnes je doba plná starostí,

vše je provázeno bolestí.

A může se stát neštěstí.

Nepřipouštějme si je tolik,

nebo nám nepomůže ani medik.

 

Lidská duše potřebuje v klidu žít,

nebyla určena ve stresu být.

Naše duše už není, co bývala za starých časů.

Kdy ještě Děd Vševěd neměl šedých vlasů.

 

Starosti jsou blbosti,

nosí často neštěstí.

 

Rozpolcená osobnost

 

Jednou z tebe září Slunce,

pak máš pocit všeho konce.

Jednou je to sedmé nebe,

pak chceš zase zničit sebe.

Máš-li silné deprese,

projevuje se agrese.

 

Potřebuješ podporu,

abys mohl dohrát tu hru.

Chceš někoho na pomoc,

aby zničil tu tvoji nemoc.

 

Jsi rozpolcená osobnost a ty to víš!

Ale kdo ti má pomoct? Ježíš?!

Nepomůže ti, že se modlíš.

Bůh ti nepomůže, když kouříš.

 

Neztrácej svoji víru,

neztrácej svoji sílu.

Neztrácej svoji duši.

Všechno bude (zase) lepší.

 

Nevzdávej se bez boje,

nebo tě to zabije.

 

Magická energie

 

Cítím energii procházet svým tělem,

cítím to energetické pole kolem.

Cítím sílu na čakrách,

a adrenalin v žilách.

 

Vidím tvoji auru,

cítím tvoji víru.

 

Vstup do magického světa,

tam, kde je i tvoje teta.

Stačí ti jen jedna věta,

a uvidíš čemu se říká realita.

 

Mohu se zbláznit ?

 

Měl jsem pocit všeho konce, když náhle jsem zahlédl Slunce.

Už ani nevím, proč jsem stále hledal význam naší existence.

Naštěstí nic neskončilo a pak se mi dobře žilo.

Vše mi připadalo jako zlý sen, který přežívá i v den.

Už jsem myslel, že jsem blázen.

 

Ostatní mi trochu pomohli, víc už ani nemohli.

Musel jsem si pomoct sám a zničit ten pocit, co mám.

Pomoc ostatních mi hodně pomohla,

Společnost, jen ta mi pomoct mohla.

A od teď se mi už nezdá žádný sen,

ve kterém jsem blázen.

 

A teď už jsem blázen…

 

Nevěřil jsem tomu, ale došlo k zlomu.

Směju se pořád všem,

Jdu všude, i když nevím kam jdem.

Je mi všechno jedno. Spadl jsem zas na dno?!

Vůbec nic není mi svaté,

a na všem vidím jen to zlaté.

Nepřipouštím si starosti,

směju se cizímu neštěstí.

Žiju jen, abych se všemu smál,

když ostatní filozofují, směju se dál.

Nejsem člověk, který by se smíchu bál.

Jsem totiž blázen, pro kterého je život jen zajímavý sen...

 

PS: Nemyslím si, že jsem blázen a ani si o nikom jiném nemyslím, že by byl blázen – to, že se někdo někdy zachová bláznivě neznamená, že je blázen...

 

Kdo z nás je normální?

 

Nevím, co být normální znamená,

ale vím, že už není doba kamenná.

Význam toho slova je stále skrytý,

jenom lži jsou nám do hlav vrytý.

Být normální je jen lež,

které v mládí podlehneš.

Každý je jiný a všichni jsou stejní,

nikdo z nich však blázen není.

Každý člověk se něčím liší,

někteří z nás jsou třeba tiší.

Každý z nás má jiné hobby,

někdo není z dnešní doby.

 

Problémy se časem vyřeší,

sebevražda (však) nic neřeší.

Pro každého je tu místa dost,

každý pes má svoji kost.

 

Realita nebo sen?

 

Co to znamená žít? To neznamená (stále) jen pít!

S životem jsou spojeny I problémy, které tě chtějí zničit.

Ale nenech se přece od nich ničit!

S problémy se nauč žít a (už) konečně přestaň pít.

Snaž se změnit každým dnem, jdi stále za svým snem.

Neříkej, že je to nereálný sen, kterém sníš celý den.

Zkus být chvíli nad tím vším a řekni si: “Ještě bdím!”

Nakonec i nereálné se stane reálným a vše se v dobré obrátí.

A proto se už nikdy neboj, jinak se nezbavíš závratí.

 

Dohoda s Bohem

 

Kdysi jsem si připouštěl starosti, bylo to jedno velké neštěstí.

Naučil jsem se s tím konečně žít, naučit jsem se v klidu být.

Problémy a starosti věští jenom neštěstí,

nepřipouštím si je a to je taky zabije.

Nyní k optimismu velkému jsem došel,

jo, málem jsem však u toho pošel.

 

Snad nejhorší část mého života skončila,

jo, nejhorší skutečně byla.

Teď už jsem zas v pohodě, ale to až po té dohodě.

Měl jsem s Bohem dohodu zajistit mi pohodu.

Musel jsem však zkusit tolik věcí,

že víc už jich zkusit ani nechci.

 

A kdo v Boha nevěří, i když Bibli umí,

(ten) těmto větám nikdy neporozumí.

 

Já létám v oblacích

 

Já létám v oblacích, když s tebou jsem,

A všechno mi připadá jako krásný sen.

Připadá mi vše tak lehké, když líbám tvé rty vlhké.

Připadám si jako nejšťastnější člověk pod Sluncem,

a vše se rozpadá toho snu koncem.

Vždy v noci létám v oblacích (lásky), když ve snu s tebou jsem,

ale ve dne vím, že to celé je jen nereálný sen.

 

I’ve always wanted to fly

 

Yeah, I have always wanted to fly.                  [jé, ajf olvejs vontid tů fly]                Jo, vždycky jsem chtěl létat.

Yeah, I have never wanted to die.                   [jé, ajf nevr vontid tů daj]                  Jo, nikdy jsem nechtěl zemřít.

I have always wanted to be free,                     [ajf olvejs vontid tu bí frí]                  Vždy jsem chtěl být volný

(And) Now I am so blind that I can't see.       […sou blajnd det aj ka(e)nt sí]  A teď jsem tak slepý, že už nevidím.

 

I've always wanted to fly,                                 [ajf olvejs vontid tu flaj]                    Vždycky jsem chtěl létat.

I wanna say goodbye.                                       [aj vona sej gudbaj]                            Chci říct sbohem.

Nobody should ask me why,                            [noubady šut ask mí vaj,]                  Nikdo by se mě neměl ptát proč,

because I know everything is just a lie.          [... evryfing is džast ae laj]        protože já vím, že všechno je jen lež.

 

PS: V tomto spisu chci dát důraz na některé své pocity a chci také, aby se každý zamyslel nad významem některých (optimistických) básní...

PS: Budete-li mít čas, napište mi...


Nezapomeňte hlasovat pro báseň, která se Vám líbí

Michal Novotný
Autor