Můj 9. spis - Insanity aneb Šílenství

Autor: Michal Novotný

Obsah: Smířený
            Naše síla
            Noc je můj čas
            Nedám se
            Rentgenová kocovina
            Nebeská výše
            Vyjímečný
            Naděje
            Život je tak krátký
            I want to see you
            Midnight Fever
            Need for truth

Počet básní: 12 - 9 českých, 3 anglické

Takto vypadá titulní strana tohoto spisu:

Smířený

 

Mám pocit, že štěstí není na mé straně,

nemůžu za to, vše funguje jen jednostranně.

Nic nebylo takové, jaké být mělo,

napil jsem se a nekontroloval své tělo.

Tak to ale nemělo být,

chtěl jsem taky trochu žít.

Mám jiné estetické hodnoty,

Než pít stále do němoty.

Měl jsem smůlu, to se ví,

ale to mi nikdo nepoví.

V málo věcech jsem dobrý byl,

přinejmenším zajímavě jsem si žil.

 

Bylo těžké se přes to přenést,

ale nakonec se mi podařilo svoji duši do nebes vynést.

Podařilo se mi smířit s realitou krutou,

ve škole jsem však měl hlavu dutou.

Bál jsem se dalších dnů a stále se potápěl do svých snů.

 

Naše síla

 

Stálý život v beznaději není zrovna nej,

zkus se změnit a semena slávy sej.

Nenech se zničit vším, co nemáš rád,

Nejsi tím, kdo by se měl něčeho bát.

Věřím, že všechno se v dobré obrátí.

A lidem se optimismus zase vrátí.

 

Zkus přežít to všechno špatné,

znič ty vzpomínky matné.

Když už člověk nedoufá, že se něco stane,

osloví ho víra a říká mu pane.

 

My a naše víra – to je naše síla!

 

Noc je můj čas

 

Vždy když jsem v noci sám,

divokou krev v žilách mám.

Oblast pečlivě prozkoumám,

a úplně vždy se do toho dám.

Však v noci je to nejlepší,

nepoznal jsem inspiraci lepší.

 

Z toho domu se dívám ven,

připadá mi to jako sen.

Vše napomáhá mé fantazii,

Příště zkusím cestu na řece Dyji.

Noc je časem mého básnění,

A Jacobs je aroma souznění.

 

Noc je vždy ten správný čas,

Neboj, zítra budu básnit zas.

Když jsem v noci sám

A divokou krev v žilách mám,

musím do společnosti jít,

protože mám touhu žít.

 

Nedám se

 

Zkusím silnější vůli mít,

bude se mi lépe žít.

Už nebudu problémy mít,

nedovolím jim ve mně žít.

Pokusím se už nepít,

A zkusím v pohodě být.

Když se mi to nepovede,

Alkohol mně vždycky svede.

Jednou se však napiju,

Problémy tím zabiju.

Budu stále pít,

to znamená přece žít.

I když význam života v ničem není,

Stále doufám, že se jednou všechno změní.

Neslavný stav rezignace - to přece není tvoje práce.

Nemysli nikdy na to vzdát se,

Ke všemu přistupuj tak, jak má se.

Nebuď tím, kdo jen tak dá se!

 

Rentgenová kocovina

 

Proč dneska musím na rentgen jít,

není v pořádku něco, co má být?

Paprsky Alfa, Beta a Gamma,

kdo je tamta dáma?

Vskutku nevím, kdo ona je,

ach, ten rentgen mně zabije!

Nechci tam už zase jít,

kocovinu z toho budu mít!

 

A teď už vidím červeně,

cítím se tak šíleně.

Jak dlouho to ještě bude trvat,

Jak dlouho se to uvnitř mě bude rvát!

Tento stav skutečně nemám rád,

protože se o svůj zrak musím bát.

 

Je to jenom rentgenová kocovina,

Ne, tohle není tvoje vina!

Doufám, že to přestane,

A bolest hned ustane.

 

Nebeská výše

Vstoupám výše a výše,

nahoru do nebeské výše.

Mám chuť jít ještě výš,

aby mi bylo nebe blíž.

Chci jít dál a dál,

já se nikdy nebál.

Po půlnoci už hlavu v klidu nemám,

sám vždy do mdlob upadám.

Se silným svědomím vystarat umím.

Básním si jen pro radost,

nepřipustím si starost.

Nechci skončit bídně,

ke všem mluvím vlídně.

 

Chci až do nebeské výše jít,

nedovolím si depresi mít.

 

Vyjímečný

 

Vynikáš v nějaké věci?

Ano? Tak to mě těší!

Buď rád, že jsi v něčem vyjímečný.

Vyjímečnost je to, co se cení.

A život se ti k lepšímu změní.

Když máš problémy, neptej se zda: „Být či nebýt?“,

ty si totiž nemůžeš dovolit nežít.

Ty jsi prostě elita, která je vzácná a žádaná,

Nejsi přece žádná osoba lakomá.

Rozděl se všem rovným dílem,

nechoď v černém, ale v bílém.

Obětuješ všechno jen této věci,

Okolí už přestává se svými kecy.

Vidí totiž elitu, jaká se dnes málo vidí,

kdo to neví, ten ti křivdí.

Navštěvuješ vinné sklípky,

velmi rád si děláš vtípky.

Když máš problém, pomohou ti dospělí.

Neboj, oni nejsou nesmělí.

Od dospělých se novot dozvíš,

Mají zkušenosti – to víš.

Většina z nich tvrdí, že po škole vše zapomněli,

sotva pamatují si, jakého třídního měli.

Tenkrát ještě nevěděli, co chtěli.

A až si to rozmysleli, na přestup už nemysleli.

Zapomínat je lidskou vlastností,

která ve škole způsobuje bolestí.

Člověk musí zapomínat, aby si pamatoval věci nové,

no, vše teď zdá se mi poněkud strohé.

 

Naděje

 

S realitou se nikdy nesmířím, jaká je.

zkusím všechno, ale zůstane mi jen naděje.

Naděje, ta nikdy neumírá,

a kdo to slyší poprvé, ten zírá.

Stále pěstuj naději v dobro, Boha a lásku,

nakonec však poslechni si tuto pásku.

Uslyšíš tam moje slova – vyznání a moje touha.

Šlechti ducha uvnitř sebe – pozor, ostatní tak vidí tebe.

Buď lepší než teď jsi a Pánbůh se ti odvděčí.

Zkoušej stále lepší být, Pánbůh se ti umí odvděčit.

 

Život je tak krátký

 

Piju dneska celý den, splnil jsem si dávný sen.

Je to nekonečná pohoda, jo, zmizela už náhoda.

Jednou ročně si to snad dovolit mohu,

ten den však vidím všude duhu.

Mám mlhavé vidění a vidiny,

dokonce jsem spatřil i tvář jednoho hrdiny.

Tento stav je tak krásný, ale alkohol není anděl spásný.

Vím, že alkohol zabíjí – proto ho také nechám být,

nakonec se mi bude lépe žít.

Je už pozdě, spát bych měl jít.

Avšak život je příliš krátký na to, abych tolik spal.

nemohu usnout také proto, že jsem si kávu dal.

Musím čas využít lépe než ke spánku,

a kávu si dám hnedka po ránku.

 

Život je tak krátký, že si tolik spánku dovolit nemohu,

dovolím si spát jen 4 hodiny a kávou si pomohu.

Musím život užít k jiných činnostem než spánku,

a když káva nezabírá, piju whisky z džbánku.

Nakonec vždy usínám jen na chvíli,

poté spánek vystřídám svou pílí.

Když chvíli vyspím se, myšlenky mi sílí.

 

I want to see you

 

Oh, baby, come closer to me,                           [ó, bejby kam klousr tu mí]                Ach, holka, pojď ke mně blíž,

‘cause you’re the one I wanna see.                 [kós jůr d van aj vona sí]                   protože jsi ta, kterou chci vidět.

As my good friend, as my best friend             [es maj gud frend, es maj best frend]   Jako moje dobrá přítelkyně

                                                                                                                                            jako moje nejlepší přítelkyně.

As someone I want till the end.                       [es sanvan aj vont til dí end]            Jako někdo, koho chci až do konce

Come as you want to be,                                   [kam es jů vont tů bí]                         Přijď taková, jaká chceš být.

Everytime I see you I‘m glad to see.               [evrytajm aj sí jů ajm gled tu sí]        Pokaždé, když tě vidím jsem rád

Sometimes I’m so happy - when                     [samtajms ajm sou hepy - ven]         Někdy jsem tak štastný – když

I see you bright.                                                 [aj sí jů brajt]                                        tě vidím veselou,

‘cause you give me a light to my mind.          [kós jů gif mí a lajt tu maj majnd]      protože mi vneseš světlo do duše.

And I know everything is alright.                    [end aj nou evryfing is ólrajt]         A já vím, že je všechno v pořádku

But my mind suffers when you are sad     [bat maj majnd safra ven jů ár sed] Ale moje mysl trpí, když jsi smutná

I suppose that something is bad.                    [aj sappous det samfing is bed]       Tuším, že je něco špatně.

And when you’re feeling bad,                         [end ven jůr fílin bed]                         A když se cítíš špatně,

I‘m not glad.                                                        [ajm not gled]                                      nejsem spokojen.

I want to help you by every word of me  [aj vont tů help jů baj evry wrd…]         Chci ti pomoct každým svým slovem

And your smile is all I want to see.            [end jór smajl is ól aj vont tů sí]            A tvůj úsměv je jediné, co chci vidět.

 

Midnight fever

 

Night is not time for fight,                                 [najt is not tajm for fajt]                     Noc není čas boje,

It’s too late, so I turn off the light.                  [it‘s tů lejt, sou aj trn off d lajt]         je příliš pozdě a tak zhasnu světlo

Although it’s dark, I wanna go to a park        [óldou it‘s dark, aj vona gou…]       Přestože jet ma, chci jít do parku.

You dislike sleeping, ‘cause you think           [jů dizlajk slípin, kós jů fink]             Nemáš rád spánek, protože si myslíš, 

your life’s too short.                                               [jór lajf’s tů šort]                             že (tvůj) život je příliš krátký.

So you can’t afford a bad word.                      [sou jů kánt aeford ae bed word]     Tak si nemůžeš dovolit spr. slovo

You live your life during the day,                    [jů lif jór lajf ďůring d dej]  Žiješ svůj život během dne,

Yeah – it‘s your way.                                         [jé – it‘s jór vej]                                   Jo, je to tvůj styl.

If you want to be the best,                                      [if jů vont tů bí d best]                 Pokud chceš být nejlepší,

you’re not able to have a rest.                         [jůr not ejbl tů hef ae rest]                 nemůžeš si vydechnout.

 

Midnight fever starts now,                                               [midnajt fívr starts nau]     Půlnoční horečka teď začíná,

Midnight‘s coming – how can I take it, how?                                                             Půlnoc přichází – jak to zvládnu, jak?

This time is not good for me,                            [dis tajm is not gud for mí]                Tento čas není pro mě dobrý,

Every morning I am glad I can see.                  [evry mo:nin‘ ajm gled aj ken sí]       Každé ráno jsem rád, že vidím.

 

Need for truth

 

Every night Im looking for a light,                  [evry najt ajm lukin for ae lajt]          Každou noc hledám světlo,

I wanna find a light in my mind.                       [aj vona fajnd ae lajt in maj majn]     Chci najít světlo ve své mysli.

I want the God to gimme a time,                       [aj vont the gad tů gimi ae tajm]       Chci, aby mi Bůh dal čas,

and help my mind to find                                  [end help maj majnd tu fajnd]           a pomohl mojí mysli hledat,

‘cause alone I am blind.                                     [kós aeloun ajem blajnd]                    protože sám jsem slepý.

Whether I am bad or good.                               [vetr ajem bed or gud]                        Zda-li jsem špatný nebo dobrý.

this is what I’ve never understood.                [dis is whot ajf nevr andrstud]      To je to, co jsem nikdy nepochopil

I want to know the truth about me,                 [aj vont tů nou d trůf aebaut mí]      Chci znát pravdu o sobě,

‘cause I don’t know how cruel it can be.        [kós aj dont hnou hau krůl it…]     protože nevím, jak krutá může být

I hope everything is fine right now                 [aj houp evryfing is fajn rajt nau]     Doufám, že je teď vše v pořádku

if not, how can I take it – how?                        [if not, hau ken aj tejk it – hau]      A když ne, tak jak to zvládnu – jak?

 

 

PS: Budete-li mít čas, napište mi...


Nezapomeňte hlasovat pro báseň, která se Vám líbí

Michal Novotný
Autor